19

Marcin Biegański (ur. 1979), Bez tytułu, 2020

add Vaše poznámka 
Popis položky
technika własna: forma kolażu, fotografia klasyczna ciemniowa + akryl, płótno, 80 x 80 cm, sygn. na odwrocie

Marcin Biegański, ‘79

Wyreżyserował filmy: Artysta (2016), Piotrowsky (2018), Pływak (2020), Hajduga (2020), które zostały zakwalifikowane na festiwale filmowe takie jak: Ińskie Lato Filmowe, Bytom Film Festiwal, Festiwal Filmowy Opolskie Lamy, Międzynarodowy Festiwal Filmowy „Euroshorts”, Międzynarodowy Festiwal Filmów Niezależnych „Publicystyka”, Festiwal Filmowy „Grand Prix Komeda” w Ostrowie Wielkopolskim. Obecnie pracuje nad kolejnymi produkcjami.

W 2016 roku otworzył galerię sztuki w swoim przydomowym garażu.
Jest pomysłodawcą Przygodzickiego Biennale Sztuki „RETROSPEKTYWA”, która w ub. roku miała swoją drugą edycję.
W 2020 zainicjował otwarcie Galerii Sztuki „Operis.Artis” w Antoninie, pierwszej oficjalnej galerii w gminie Przygodzice.

Autor dwóch murali na przystanku autobusowym w Antoninie:
W 2015 roku powstał malarski „Life plan by William Blake”.
W 2020 roku fotograficzny „Pytanie Chopina”, który jest największą odnotowaną fotografią, wywołaną klasyczną, ciemniową techniką na elewacji w przestrzeni miejskiej.

W 2011 roku jego fotografia wywoływana bezpośrednio na ścianie i drewnie została zakwalifikowana do konkursu „DOBRY WZÓR”, organizowanego przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego w Łodzi. W 2013 roku otrzymał wyróżnienie na Biennale technik fotograficznych „REMIS” w Ostrowie Wielkopolskim za obraz TK, wykonany w tej samej technice.

W 2018 roku zaaranżował muzykę i wokal do poezji Macieja Pająka, ostrowskiego poety. W 2019 roku wydał własnym sumptem płytę „Rozkład Normalny” pod pseudonimem Unknown Artist.

Brał udział w plenerach organizowanych przez Powiatową Galerię Sztuki Współczesnej w Ostrowie Wielkopolskim, wystawach zbiorowych oraz kilku wystawach indywidualnych.


Obrazy

Prezentowane obrazy można usytuować na pograniczu fotografii i malarstwa (płótno, czarna farba). Nie są ani jednym ani drugim. Pierwszym, który wspomina ową formę kolażu fotograficzno-malarskiego jest Jakub Biłuński, śląski dziennikarz, który pisze o nich w swoim felietonie: Małe Pięści – Pocztówki z Ostrowa (cz.1), które ukazały się w 2017 roku na łamach bokser.org.

Obrazy Biegańskiego zestawiają z sobą kontrastujące treści – fotografia pokazuje świat ze sporą dokładnością, jeden do jednego, ale w realność tę rozlewa się czerń gęstej farby. Zasłania i ukrywa, ale jednocześnie wydobywa na wierzch to, czego nie zakryła, paradoksalnie podkreśla i rozjaśnia to, co na płótnach ważne.
Aukce
49. Aukcja Sztuki Młodej
gavel
Datum
26 Květen 2021
date_range
Vyvolávací cena
109 EUR
Prodejní cena
144 EUR
Konečná cena bez aukčního poplatku
120 EUR
Navýšení
132%
Zobrazení: 192 | Oblíbené: 2
Aukce

Pragaleria

49. Aukcja Sztuki Młodej
Datum
26 Květen 2021
Průběh licitace

Licitovat se budou všechny položky

Aukční poplatek
20.00%
OneBid nevybírá žádné doplatky za licitaci.
Příhozy
  1
  > 50
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
 
Podmínky používání
 1. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki oddane do sprzedaży komisowej przez Komitentów, autorów lub stanowiące własność Carpe Artem właściciela Pragalerii, organizatora aukcji zwanego dalej Pragalerią. Zgodnie z oświadczeniami Komitentów powierzone obiekty stanowią ich własność, bądź mają prawo do ich rozporządzania i nie są objęte żadnym postępowaniem sądowym i skarbowym, są wolne od zajęcia i zastawu, a także jakichkolwiek roszczeń osób trzecich.
 2. Aukcja prowadzona jest przez Aukcjonera, który decyduje o wysokości postąpień, rozstrzyga ewentualne spory lub poddaje obiekt ponownej licytacji.
 3. Pragaleria gwarantuje zgodność cech licytowanych obiektów z opisem katalogowym, które wykonywane są w najlepszej wierze z wykorzystaniem doświadczenia i fachowej wiedzy pracowników lub współpracujących z Pragalerią ekspertów.
 4. Pragaleria zastrzega sobie prawo do wycofania Obiektu ze sprzedaży bez wskazywania przyczyny oraz bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności.
 5. Wszystkie Obiekty sprzedawane na aukcji można oglądać w siedzibie galerii, we wskazanym  przez  Pragalerię  terminie  oraz  miejscu  ich  ekspozycji.
 6. Dom Aukcyjny sprzedaje Obiekty w stanie, w jakim zostały one dostarczone przez Sprzedającego. Podczas wystawy przedaukcyjnej Pragaleria zapewnia możliwość obejrzenia Obiektu. Dom Aukcyjny nie uwzględnia reklamacji, których podstawą jest stan zachowania Obiektu.
 7. Osoby pragnące zachować anonimowość lub nie mogące uczestniczyć osobiście w aukcji, mogą zlecić Pragalerii występowanie w ich imieniu lub licytować telefonicznie. Zainteresowanie tymi formami licytacji należy uzgodnić z Pragalerią 4,5 godz. przed rozpoczęciem licytacji.
 8. Wylicytowana cena, potwierdzona uderzeniem aukcjonerskiego młotka jest równoznaczna z zawarciem umowy kupna-sprzedaży.
 9. Nabywca zobowiązany jest do wykupu obiektu/obiektów w ciągu 10 dni od zakończenia aukcji. W razie niewywiązania się z umowy przez kupującego Pragaleria może naliczyć opłatę magazynową w kwocie 100 zł netto za każdy tydzień zwłoki oraz odstąpić od umowy sprzedaży z nabywcą.
 10. Prawo własności do wylicytowanego obiektu i jego odbiór następuje po zapłaceniu przez nabywcę całości wylicytowanej kwoty wraz z opłatą organizacyjną.
 11. Do wylicytowanej ceny doliczana jest opłata organizacyjna w wysokości 20%. Opłata obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej. Kwota wylicytowana wraz z opłatą organizacyjną jest kwotą brutto.
 12. W przypadku Obiektów oznaczonych symbolem [*], do ceny końcowej, tj. ceny sprzedaży wraz z opłatą aukcyjną doliczana jest opłata (droit de suite) 5% – do 50000 euro, 3%- od 50 000,01 euro do równowartości 200 000 euro, 1% – 200 000,01 euro do równowartości 350 000 euro
 13. Opłata droit de suite nie może być wyższa niż równowartość 12 500 euro oraz nie jest pobierana w przypadku gdy cena sprzedaży jest niższa niż 100 euro.
 14. Pragaleria nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów.
 15. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane na podstawie przepisów prawa polskiego.
 16. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016, poz. 922), Pragaleria przetwarza dane osobowe  klienta, gdy jest to konieczne do realizacji umowy tj. gdy osoba, której dane dotyczą jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy.
 17. Klient ma prawo do wglądu do swoich danych w siedzibie Pragalerii oraz prawo do ich poprawiania, a także do żądania zaprzestania ich przetwarzania.
 18. Pragaleria nie oferuje usługi wysyłki zakupionych przedmiotów, jednak na życzenie Kupującego może wysłać je na jego koszt. Pragaleria nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia obiektu w czasie transportu.
 19. W przypadku aukcji charytatywnej Pragaleria nie oferuje możliwości wystawienia faktur. Środki wpłacone przez kupującego traktowane są jako darowizna na rzecz Fundacji Promocji Sztuki Polskiej.
 20. Wzięcie udziału w licytacji jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 21. Przepisy:

  INFORMACJA O OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISACH

  1. Zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2017 r. poz. 972), polskie muzea rejestrowane mają prawo pierwokupu obiektów sprzedawanych na aukcji. Muzea rejestrowane zainteresowane zakupem wystawionych na aukcji dzieł mają prawo do pierwokupu, które zgłaszane jest po uderzeniu młotkiem, a przed licytacją kolejnej pracy w katalogu.
  2.  Zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446), wywóz dzieł sztuki za granicę jest dozwolony, o ile Obiekt nie jest starszy niż 50 lat i jego wartość nie przekracza limitów wymienionych w art. 51 tej ustawy.
  3. Zgodnie z ustawą z dnia z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków (Dz.U. z 2014 r. poz. 1446), od 6 grudnia 2017 r. Pragaleria jako podmiot gospodarczy wyspecjalizowany w obrocie dzieł sztuki  jest obowiązany do prowadzenia księgi ewidencyjnej zabytków przyjętych lub oferowanych do sprzedaży, zarówno na własną rzecz, jak i na rzecz innych osób, o wartości przekraczającej 10 000 zł, a także ekspertyz wydanych przez ten podmiot, w szczególności wycen i oszacowania czasu powstania zabytku.
  4. Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1049),Pragaleria jest zobowiązana do zbierania danych osobowych klientów dokonujących transakcji w kwocie powyżej 15 000 euro.
  5.  Zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. z 2016 r. poz.  1829), Pragaleria jest zobowiązana do przyjmowania płatności za zakup obiektów za pośrednictwem rachunku bankowego w przypadku gdy:
  1. stroną w transakcji jest inny przedsiębiorca oraz
  2. jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 zł.
O aukci


FAQ
O prodejci
Pragaleria
Kontakt
Pragaleria Młoda Sztuka
room
Stalowa 3
03-425 Warszawa
phone
+48 796 798 853
keyboard_arrow_up
+