250

SKŁADKOWSKI - NIE OSTATNIE SŁOWO OSKARŻONEGO 1964r.

add Vaše poznámka 

Popis položky

SKŁADKOWSKI Sławoj

NIE OSTATNIE SŁOWO OSKARŻONEGO 

Wspomnienia i artykuły

Londyn, 1964r., B. Świderski, str. 559, format 14x22 cm

"Nikt z ludzi rządzących Polską przedwrześniową nie zaznał goryczy przegrania, klęski w tym stopniu co Składkowski. Na głowę Składkowskiego spadł grad oskarżeń: od zdrady i tchórzostwa aż po napiętnowanie go jako kata rodaków i grabarza ojczyzny. Składkowski odważnie stawiał czoła pogardzie, wytrzymał burzę przeciw sobie, nie załamał się. Obdarzony talentem pisarskim szukał zapomnienia w piórze. Sięgnął do pogodnego dzieciństwa, chmurnej młodości, do Legionów, do uwielbianego Komendanta, do czasów, kiedy na różnych wysokich stanowiskach państwowych służył ojczyźnie - według swego przekonania - najlepiej jak umiał. I w tych wspomnieniach znalazł uspokojenie i... sławę świetnego felietonisty, najlepszego gawędziarza. Jego Kwiatuszki administracyjne zdobyły mu miejsce na Parnasie.

Ale gorycz, którą go przedtem napojono, pozostawiła gorzki smak i nie pozwoliła zapomnieć o błocie, z którym go zmieszano! Zdobywszy sobie pozycję znanego pisarza, przygotował w ostatnich latach przed śmiercią nową książkę pt. „Nie ostatnie słowo oskarżonego”.

Jest to próba pokazania subiektywnej prawdy sumienia człowieka, któremu historia wyznaczyła niewdzięczną rolę w chwili katastrofy dziejowej. Składkowski zbrojny „czystością intencji i uczciwością wykonania” wierzył, że ostatnie słowo, obiektywne, wypowie historia.

Nie ostatnie słowo oskarżonego” zawiera 35 artykułów, obejmujących działalność państwową Felicjana Sławoja Składkowskiego, od pierwszych chwil odrodzonej Polski aż do katastrofy wrześniowej 1939 i wydarzeń bezpośrednio z nią związanych Książka ukazuje Autora jako niezrównanego polemistę, świetnego szermierza słowa, który umiał się bronić, ale potrafił także w odpowiedniej chwili zaatakować, zadając dotkliwe ciosy przeciwnikom".

 

Spis rzeczy:

Wstęp;

 • Klinika chirurgiczna;
 • Polska zrzuca kajdany;
 • Łapiduchy roku „dwudziestego”;
 • Zdobycie Wilna 19 kwietnia 1919;
 • Wspomnienia z okresu majowego;
 • Komuniści w sejmie;
 • Nowy Rok w Warszawie;
 • Komendant a BBWR;
 • Prezydent Mościcki;
 • Opowieści administracyjne czyli pamiętnik niebohaterski;
 • O Bojkach i Łemkach i staroście;
 • Dlaczego nie powstał rząd jedności narodowej?
 • Prace i czynności rządu polskiego we wrześniu 1939 roku;
 • Rachunek sumienia;
 • Kropla benzyny;
 • Podanie o przyjęcie do wojska;
 • Dyskusja na przełomie;
 • Złoto Banku Polskiego;
 • Niemcy kusili mój internowany rząd;
 • Ucieczka z Rumunii;
 • Internowanie w Turcji;
 • Latrun;
 • Honorarium autorskie;
 • Depesza do prezydenta Rzeczypospolitej;
 • Jezioro Pulemieckie;
 • Listy do Lloyd George'a:
 • 1. Nie ostatnie słowo oskarżonego;
 • 2. Nie ostatnie słowo oskarżonego;
 • 3. Nie ostatnie słowo oskarżonego;
 • Przemówienie do kraju 1 września 1959 r.;
 • Wyliczenie się;
 • Sprostowanie;
 • Mój Sienkiewicz;
 • Wyjazd Sienkiewicza;
 • Królowie wygnańcy;
 • Miesiąc krwi i chwały;
 • Czytam waszą książkę;
 • Moralne skutki Września;

TWARDA OPRAWA WYDAWNICZA PŁÓCIENNA ZE SREBRZENIAMI.

Stan BDB-/ na przedniej wyklejce wpis własnościowy

Aukce
XVII Aukcja książek i starodruków
gavel
Datum
25 Listopad 2021
date_range
Vyvolávací cena
31 EUR
Položka nebyla prodána a může být stále k dispozici. Chcete-li ji koupit, zašlete dotaz na možnost prodeje a aktuální cenu.
Zobrazení: 5 | Oblíbené: 1
Aukce

Antykwariat Sobieski

XVII Aukcja książek i starodruków
Datum
25 Listopad 2021
Průběh licitace

Licitovat se budou všechny položky

Dopravné

Aukční poplatek
10.00%
OneBid nevybírá žádné doplatky za licitaci.
Příhozy
  1
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
  50 000
  > 5 000
  100 000
  > 10 000
 
Podmínky používání
 1. Organizatorem aukcji są Antykwariat Sobieski, Paweł Kołata, NIP 618-185-33-69 oraz Antykwariat Sobieski, Justyna Kołata, NIP NIP: 6181939059
 2. Ceny podane w katalogu są cenami wywołania (w PLN). Ceną nabycia jest cena wylicytowana, do której Organizatorzy doliczą 10% opłaty organizacyjnej.
 3. W aukcji można wziąć udział przez Internet po uprzednim zarejestrowaniu się i zapoznaniu z zasadami i techniką licytacji
 4. W aukcji można uczestniczyć również w sposób tradycyjny, poprzez wysłanie pisemnego zamówienia pocztą mailową lub tradycyjną najpóźniej na 24 godz. przed rozpoczęciem licytacji online. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za właściwą realizację zleceń pisemnych, które napłynęły po tym terminie. W zamówieniu prosimy podać numer pozycji, nazwisko autora, pierwsze wyrazy tytułu oraz najwyższą oferowaną cenę (limit). Niezbędne jest podanie dokładnych danych identyfikacyjnych (adresu, NIP-u i numeru telefonu) przez osoby lub instytucje składające zamówienie, a tak-że złożenie odręcznego podpisu. W imieniu osób i instytucji składających zamówienie licytację przeprowadzą Organizatorzy, przy zachowaniu zasady stopniowego wykorzystania limitu, w zależności od przebiegu licytacji, przebijając rywali o jedno postąpienie aukcyjne. Treść zamówienia pozostanie informacją poufną.
 5. Zgodnie z systemem aukcyjnym, zamówienia złożone przez portal onebid.pl oraz pocztą tradycyjną będą uwzględniane w trakcie trwania licytacji i od razu pojawiają się na ekranie. W ten sposób uzyskana suma stanowić będzie cenę wywoławczą dla aukcji online, w przypadku odnotowania kilku zamówień na jedną pozycję, licytacja rozpocznie się od przedostatniego pod względem wysokości limitu powiększonego o jedno postąpienie.
 6. Zamówienia prosimy kierować na adres: ANTYKWARIAT SOBIESKI , Pułaskiego 31/3, 62-800 Kalisz
 7. Zamówienia przyjmujemy również pocztą elektroniczną, , e-mail: [email protected]
 8. Informacji przed aukcją udzielamy od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-20.00; w soboty do godz. 15.00 pod numerem telefonu: 609 772 993 lub pocztą elektroniczną [email protected]
 9. Zakupione obiekty zostaną wysłane po uprzednim uiszczeniu całości należności oraz kosztów wysyłki i dopełnieniu niezbędnych formalności wymaganych prawem [patrz pkt 21]. Instytucjom państwowym wysyłamy obiekty wraz z fakturą przelewową.
 10. Prosimy o przestrzeganie 7-dniowego terminu płatności od daty otrzymania rachunku za zakupione pozycje. Po tym terminie naliczane będą ustawowe odsetki.
 11. Zakupione obiekty zostaną wysłane po uprzednim uiszczeniu całości należności oraz kosztów wysyłki. Instytucjom państwowym wysyłamy obiekty wraz z fakturą przelewową.
 12. Koszty wysyłki krajowej wynoszą 15 zł – kurier DHL. W przypadku Klientów zamieszkujących za granicą, prosimy o wcześniejszy kontakt celem ustalenia indywidualnych kosztów dostawy.
 13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wykluczenia z aukcji osób, które nie wywiązują się z przyjętych zobowiązań.
 14. Biblioteka Narodowa, Biblioteka Jagiellońska, Muzeum Narodowe oraz inne muzea rejestrowane korzystają z prawa pierwokupu po wylicytowanych cenach (Dz. U. 1996 Nr 5 poz. 24 ustawa z dnia 21 listopada 1996 r.).
 15. Nabywca może w terminie 14 dni od dnia aukcji odstąpić od umowy kupna w przypadku, gdy opis katalogowy pozycji w sposób ewidentny odbiega od stanu fizycznego. W sprawach spornych roszczenia nabywcy zostaną uwzględnione po dostarczeniu przez niego wiarogodnej ekspertyzy w tym terminie.
 16. Organizatorzy  nie ponoszą odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne oraz wady prawne zakupionych obiektów.
 17. Organizatorzy  mają  prawo do wycofania obiektów z licytacji bez podania przyczyny.
 18. Organizatorzy, w uzasadnionych przypadkach, mają prawo do przerwania lub anulowania licytacji.
 19. Zasady wywozu materiałów bibliotecznych za granicę reguluje ustawa z dn. 18 marca 2010 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
 20. Uczestnik aukcji wyraża zgodę na otrzymywanie, w tym pocztą elektroniczną, sms-em korespondencji dot. realizacji zamówienia [patrz pkt. 24].
 21. W przypadku transakcji na kwotę powyżej 10 tys. zł (po uwzględnieniu ceny wraz z opłatą organizacyjną i kosztami dostawy), Uczestnik aukcji jest zobowiązany do przekazania Organizatorom danych osobowych. Antykwariat przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami jest zobowiązany do zbierania danych osobowych tych klientów oraz prowadzenia Księgi ewidencyjnej zabytków.
 22. Moment sprzedaży obiektów przypada na moment uiszczenia ceny.
 23. Antykwariat może wstrzymać realizację zamówienia zakupionych obiektów do czasu dopełnienia niezbędnych formalności wymaganych prawem [patrz pkt 19 i/lub 21], pomimo uiszczenia przez Kupującego całości należności oraz kosztów wysyłki.
 24. Dane uczestników aukcji będą przetwarzane tylko i wyłącznie dla celów realizacji zamówienia, na zasadach analogicznych jak obowiązujące na stronie Antykwariatu Sobieski, tj. https://antyksobieski.pl/webpage/regulamin.html
 25. Antykwariat może wysyłać do Klientów korespondencję handlową i marketingową wyłącznie na podstawie odrębnej zgody wyrażonej poprzez zapisanie się na Newsletter/Newsletter VIP.
 26. Antykwariat zastrzega sobie prawo odmowy sprzedaży po aukcyjnej bez podania przyczyny.
O aukci


FAQ
O prodejci
Antykwariat Sobieski
Kontakt
ANTYKWARIAT SOBIESKI
room
Pułaskiego 31/3
62-800 Kalisz
phone
+48609772993
keyboard_arrow_up
+