22

LEM Stanisław: Eden. Wyd. 1. Warszawa Iskry, 1959. - 265, [1] s., 20,5 cm, opr. wyd. karton z obwolutą...

add Vaše poznámka 

Popis položky

LEM Stanisław: Eden. Wyd. 1. Warszawa Iskry, 1959. - 265, [1] s., 20,5 cm, opr. wyd. karton z obwolutą. Obwolutę proj. Maciej Hibner. Prywatna pieczątka własnościowa. "W obliczeniach był błąd." tak zaczyna się powieść. Obwoluta lekko otarta na krawędziach i grzbiecie, z tyłu lekko podklejona. Wewnątrz czysty egz.
Aukce
51 Aukcja Antykwaryczna - książki • fotografie • numizmaty • pamiątki
gavel
Datum
05 Prosinec 2021
date_range
Vyvolávací cena
17 EUR
Prodejní cena
110 EUR
Navýšení
632%
Zobrazení: 69 | Oblíbené: 9
Aukce

Antykwariat Logos

51 Aukcja Antykwaryczna - książki • fotografie • numizmaty • pamiątki
Datum
05 Prosinec 2021
Průběh licitace

Licitovat se budou všechny položky

Aukční poplatek
10.00%
OneBid nevybírá žádné doplatky za licitaci.
Příhozy
  1
  > 5
  100
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
 
Podmínky používání
 1. Przedmiotem aukcji są książki i obiekty bibliofilskie powierzone przez Klientów oraz stanowiące własność Antykwariatu „Logos”.
 2. Antykwariat „Logos” podejmuje się sprzedaży, w imieniu Właścicieli, obiektów będących ich rzeczywistą własnością, nie objętych postępowaniem sądowym i skarbowym, wolnych od zajęcia i zastawu oraz jakichkolwiek praw osób trzecich.
 3. Antykwariat „Logos” podaje w katalogu cenę wywołania, rozpoczynającą licytację.
 4. Aukcja jest prowadzona zgodnie z polskimi przepisami prawnymi przez upoważnioną osobę – Aukcjonera. Postąpienie w licytacji określa Aukcjoner.
 5. Aukcjoner ma prawo dowolnego rozdzielania lub łączenia obiektów oraz ich wycofania z licytacji bez podania przyczyn.
 6. Opisy zawarte w katalogu aukcji mogą być uzupełnione lub zmienione przez Aukcjonera lub osobę przez niego wskazaną przed rozpoczęciem licytacji.
 7. W licytacji biorą udział wyłącznie osoby, które posiadają numer licytacyjny. Odbiór numeru licytacyjnego jest równoznaczny z zaakceptowaniem regulaminu aukcji. Antykwariat „Logos” może nie przyznać prawa udziału w licytacji bez podania przyczyny, oraz osobom, które nie wywiązują się z przyjętych zobowiązań.
 8. Osoby nie mogące osobiście wziąć udziału w aukcji, a pragnące dokonać zakupu, mogą to uczynić za pośrednictwem organizatora, korespondencyjnie z podaniem oferowanej ceny-limitu, która pozostaje informacją ściśle poufną. 
  Przedstawiciel organizatora licytuje w imieniu Klienta do ceny nie wyższej niż zgłoszona. Zgłoszenie udziału w aukcji za pośrednictwem organizatora zobowiązuje zamawiającego do kupna obiektu co najmniej po cenie wywołania.
  W przypadku zgłoszenia więcej niż jednej oferty kupna, organizator reprezentować będzie Klienta, który zaoferował najwyższy limit i może rozpocząć licytację od kwoty wyższej niż cena wywołania.
 9. Zakończenie licytacji danego obiektu jest równoznaczne z zawarciem umowy kupna-sprzedaży.
 10. Nabywcą staje się osoba oferująca najwyższą cenę – wyjąwszy, gdy dzieje się to w sytuacji sporu. Aukcjoner ma prawo spór rozwiązać lub ponownie zaoferować obiekt.
 11. Nabywca jest zobowiązany do zapłaty całej kwoty wylicytowanej bezpośrednio po zakończeniu aukcji lub w ciągu 7 dni roboczych następujących po aukcji.
  Do ceny wylicytowanej zostanie doliczona opłata w wysokości 10%.
  W przypadku wystawienia faktury dane Nabywcy pozostają do wyłącznej wiadomości Antykwariatu „Logos”.
 12. W związku z nowelizacją ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, osoba, która dokona zakupu obiektu za kwotę powyżej 10.000 zł jest zobowiązana do podania dodatkowych danych osobowych (PESEL).
 13. Całość należności za kupione obiekty winna być zapłacona gotówką lub przelewem, nie później niż w ciągu siedmiu dni od daty aukcji. Jeżeli wpłata nie nastąpi w wymaganym czasie, Antykwariat „Logos” ma prawo anulować kontrakt i obciążyć Nabywcę wszelkimi kosztami wynikłymi z tego tytułu.
 14. Prawo własności zakupionego dzieła przechodzi na Nabywcę w momencie dokonania całej wpłaty.
 15. Odbiór wylicytowanych przedmiotów winien nastąpić bezpośrednio po wpłaceniu należności. W innych przypadkach przechowywanie i dostarczanie przedmiotów odbywa się na koszt i ryzyko Nabywcy.
 16. Organizator gwarantuje autentyczność oraz zgodność ze stanem faktycznym obiektów opisanych w katalogu. Zakwestionowanie opisu katalogowego musi być udokumentowane wiarygodnymi ekspertyzami.
 17. Przesyłając zamówienie wyrażają Państwo zgodę na otrzymywanie oferty handlowej oraz informacji o aukcjach od Antykwariatu „Logos” (Al. Ujazdowskie 16, 00-478 Warszawa) na adres e-mail zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych w celach marketingowych oraz umieszczenie ich w bazie Antykwariatu „Logos”, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).
 18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne i prawne kupionych przedmiotów. Wszelkie możliwe reklamacje będą rozpatrywane zgodnie z przepisami prawa polskiego.

  Antykwariat „Logos” przypomina: zgodnie z Ustawą o muzeach z 21 XI 1996, muzea rejestrowe mają prawo pierwokupu obiektów bezpośrednio na aukcji za kwotę wylicytowaną. Takie prawo mają także Biblioteka Narodowa i Biblioteka Jagiellońska, Muzeum Narodowe i Archiwum Główne Akt Dawnych.
O aukci


FAQ
O prodejci
Antykwariat Logos
Kontakt
Antykwariat Logos
room
Al. Ujazdowskie 16
00-478 Warszawa
keyboard_arrow_up
+