Rozšířené vyhledávání Rozšířené vyhledávání
62
search star_border

(WRÓBEL Walenty z Poznaně), (LEOPOLITA Jan). Opusculum Quadragesimale per Valentinum Posnanianum recollectum, omnibus, & potissimum in Vinea Dn̄i laborantibus, perutile. Jn hoc Opusculo continentur.

Oznámení během živé aukce
notifications_off Budík: Ne
textsms SMS: Nic
add Vaše poznámka 
Popis položky Zobrazit původní verzi
Opusculum Quadragesimale per Valentinum Posnanianum recollectum, omnibus, & potissimum in Vinea Dn̄i laborantibus, perutile. Jn hoc Opusculo continentur.

Tractatulus de Poenitentia & partibus eius. Tractatus de decem Praeceptis Dei, Declaratio Orationis Dominicae. Declaratio Symboli Apostolorum. Benedictus Devs in saecula. [Na konci:] Ex officina Melchioris Lottheri inconniuentis industrię typographi quam maxima cura ac diligentia prodijt, Anno a redempto genere humano sesquimillesimo et tricesimo septimo Mense vero Februario. (Lipsko 1537 ). (16,5 x 11 m), k. [6] a k. [255]. (a)

LEOPOLITA Jan - Vivificae Passionis Christi Hystorica explanatio, cum doctissima applicatione ad sacrificium utriusq. testamenti. Per eximiū uirum Joannem Leopoliensem Artium et Theologiae professorem, Canonicum sancti Floriani, Cathedralis Ecclesiae Cracovien. olim ecclesiastē ordinarium congesta et pronunciata. Jam iterum recognita et a mēdis plurimis purgata. Cracouiae Ex Officina Ungleriana Anno Domini M.D.XXXVIII (1538). (16,5 x 11 cm), s. [88], 1 celostránkový dřevoryt, koopr. vazba deska, dobová kůže.

1. Wrobel: (Estr. T. 33).
'Tištěno antikvou, pouze názvy kapitol gotikou. Dedikace: Principi Johanni ex Ducibus Lithuaniae Dei gr. episcopo Posnaniensi..... Valentinus Posnanianus. - Vítá biskupa přicházejícího sem ex Vylnensis ecclesiae regimine a vkládá do něj mnoho nadějí". V předmluvě autor poukazuje na to, že všechny stavy hřeší; zvláště odsuzuje hříchy kléru. Toto dílo má přispět k jejich nápravě. Datuje se do konce roku 2015. ex Posnania 19. Decembris 1536. Dílo se skládá ze 3 traktátů, které jsou výrazem snahy o oživení vztahů v polské církvi. První z nich se jmenuje "De poenitentia". Popisuje potřebu pokání a zpovědi. Pokání by mělo spočívat v pokání a nápravě. Vychází ze spisů svatého Augustina, Basila, Chrysostoma a dalších. Druhým traktátem je komentář k Desateru: Tractatus de praeceptis Dei . Obšírně vyvozuje důsledky, které vyplývají z každého z přikázání. Charakteristickým rysem díla je, že se neomezuje na moralizující argumenty, ale často uvádí konkrétní příklady zneužití a hříchů a vytahuje je pod zákazy Desatera, a tak často a odvážně hovoří o hraní karet, o veřejných představeních, o hostincích, o desátcích a zabývá se hříchy, které jsou vlastní životu duchovenstva. Třetí traktát je komentářem k Oratio Dominica a je s ním spojen argument "De symbolo Apostolico". I zde je obsah moralistický. Dílo uzavírá rozsáhlý rejstřík, který zabírá 8 stran. Wróbel Walenty, Passer (Passerimus) Valentinus, Walenty z Poznaně, nar. asi 1475, zemř. 1537, biblista, kazatel, asketický spisovatel; profesor na krakovské akademii, poté kazatel v Krakově a Poznani. Stopy nevlhkosti, rané zápisy na předsádkách a titulním listu, odření nápisu a kruhové razítko v horní části titulního listu. Kompletní tisk.

2. Leopolita: (Estr. T. 21). "Gotický" tisk, titul a v textu místy antikva. Atribut Jana Chojeńského, biskupa plzeňského. Na rubu titulu dřevoryt: Kristus na kříži a tři ženy. - Začíná báseň: Pio sacerdoti. Dedicacya podpisana: Cracoviae 6 Martii 1537" (Estreicher). "Vivificae passionis...". jsou pašijová kázání pronesená v krakovské katedrále na Velký pátek 1531, vydaná po jeho smrti skupinou přátel s dedikací biskupu J. Chojeńskému. Leopolita Jan starší (1482-1535 ), profesor filozofie a teologie na Jagellonské univerzitě v Krakově. Byl velmi úspěšným kazatelem, což vedlo k jeho jmenování krakovskou kapitulou kazatelem ve wawelské katedrále. Mezi jeho žáky patřil A. Frycz Modzrewski. Zůstal v úzkém kontaktu s okruhem krakovských erasmovců, jejichž prostřednictvím udržoval kontakty s Erasmem Rotterdamským. Florian Ungler (zemřel 1536 v Krakově), jeden z nejvýznamnějších krakovských tiskařů. Po jeho smrti v roce 1536 převzala tiskárnu jeho manželka Helena, která ji vedla až do roku 1551. Stopy nevlhkosti, rané poznámky na titulním listu a posledních dvou stranách. Kompletní tisk. Dobová vazba: desky, hnědá telecí kůže s reliéfními ornamenty a obrazy světců, nahoře nápis: "Quadragesimale", kovové spony. Vazba s oděrkami a částí kůže oddělující se od desky v horním rohu zadní strany obálky a dalšími ne. poškození.
Aukce
Antykwariat Wójtowicz, aukcja nr 61
gavel
Datum
14 Říjen, 11:00 CEST/Warsaw
date_range
Vyvolávací cena
4 247 EUR
Zahájení aukce naživo
Přihlásit se do aukce
Licitujte již nyní
Chcete-li licitovat, přihlaste se

Chcete licitovat? Přihlaste se a připojte se k aukci

Přihlásit se
PLN .00

Přijímání nabídek: 15/10 11:00 CEST/Warsaw
Zahájení aukce naživo: , 14/10 11:00 CEST/Warsaw

Přehoďte cenu položky ihned. Podejte nabídku, chcete-li licitovat položku v preaukci. Upozornění: nabídky nelze zrušit!

Zadejte limit
Chcete-li licitovat, přihlaste se

Chcete licitovat? Přihlaste se a připojte se k aukci

Přihlásit se
PLN .00

Až nastavíte limit, tak se během licitace bude položka automaticky licitovat vaším jménem do výše stanoveného limitu. Limit je skrytá nabídka, její výše není známa žádným dalším uživatelů a aktivuje se teprve v průběhu licitace naživo podobně jako „přihazovací snipeři“ na aukcích Aukro nebo eBay. Nastavené limity lze upravovat do doby, než začne licitace dané položky.

Poslat zprávu pořadateli aukce

Chcete se na něco zeptat k této položce nebo účasti v licitaci?

Zobrazení: 51 | Oblíbené: 1
Aukce

Antykwariat Wójtowicz

Antykwariat Wójtowicz, aukcja nr 61
Datum
sobota, 14 Říjen, 11:00 CEST/Warsaw
Průběh licitace

Licitovat se budou všechny položky

Aukční poplatek
10.00%
OneBid nevybírá žádné doplatky za licitaci.
Příhozy
  1
  > 5
  100
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
 
Podmínky používání

 1. Catalogue price is the upset price.
 2. Antykwariat Wójtowicz adds to the buyer's price 10% of the organization fee (including VAT).
 3. Auction leader have a right to withdraw an object before the beginning of auction without giving a reason.
 4. Those who have been registered in person in the date and place of the auction are allowed to participate in auction as well as those who placed a bid in writing, by e-mail or fax.
 5. To register in person there are required: personal data, address and telephone number. When registering person should provide the proof of identity as ID, driving licence or passport.
 6. According to the amendment to the Act on the Protection and Guardianship of Monuments (Dz.U. z 2017 r. poz. 2187) person who will purchase (or mediate in the purchase, including representation of legal entities) the object for a price over PLN 10,000 is obliged to provide additional personal data (ID/ passport number).
 7. In orders sent by post please write a number of position, author's name, first word of the title and the highest offered price. On behalf of this people and institutions in auction participates the commissioned representative of Antykwariat Wójtowicz.
 8. In the case of receiving orders with the same price limit on the same item, order sent earlier wins.
 9. All orders and limits are treated as confidential.
 10. Breaks during the auction are determined by the auction leader. The breaks are an integral part of the auction.
 11. Auction organizers are not responsible for execution of the orders submitted on the day of the auction.
 12. Antykwariat Wójtowicz has the right to exclude those participants, who do not fulfill taken liabilities.
 13. The buyer can withdraw from the purchase within 10 days from the date of the auction if the catalogue description of the purchased item is significantly different from the actual condition. Contentious matters will be considered by Antykwariat Wójtowicz after receiving adequate justification.
 14. Purchased objects are sent by post:
   - institutions: payment by bank transfer,
   - private people: payment by cash, if not agreed otherwise.
 15. Please abide the 7-days long maturity from the date of receiving the bill for purchased objects. After this term the statutory interest will be counted.
 16. People who collect objects in person are obliged to buy them during the 7 days from the date of auction. After this term the statutory interest will be counted.
 17. Biblioteka Narodowa (The National Library), Biblioteka Jagiellonska (The Jagiellonian Library) and registered Museums have the right of pre-emption at auction prices.
 18. The auction organizer do not assume the responsibility for hidden physical and law defects of objects from auction.
 19. Please send orders to the Antykwariat Wójtowicz address.
 20. Illustrations of each object that are available on website www.antykwariat.wojtowicz.krakow.pl are the equivalent part of catalogue description.
 21. Accession to the auction means that the participant accepts aforementioned conditions.
 22. The use of catalogue descriptions and illustrations that are available on the website www.antykwariat.wojtowicz.krakow.pl is possible only after getting Antykwariat Wójtowicz permission.
 23. Auction results are published on the website www.antykwariat.wojtowicz.krakow.pl within 3 days from the date of the auction . The results will be available on the aforementioned website for a month from the date of publication.
 24. Export of books and other items (graphics, maps and manuscripts) abroad is regulated by the Act on protection of monuments and the guardianship of monuments dated 18. 03. 2010. Inter alia, a permit from The National Library is required for objects whose limit has been exceeded, for example: Book – 6000.– Pln ; Manuscript – 4000.- Pln ; Graphics – 16000.- Pln ; Map – 6000.- Pln ; Photograph – 6000.- Pln.
 25. Euro prices that appear on Invaluable website are only estimated prices. The Auction and biddings will be in Polish currency - PLN, the same as the invoices.
 1. Ceny podane w katalogu są cenami wywołania.
 2. Do ceny wylicytowanej antykwariat dolicza 10% opłaty organizacyjnej.
 3. Prowadzący aukcję może wycofać pozycję przed rozpoczęciem licytacji bez podania przyczyny.
 4. Do udziału w aukcji upoważnione są osoby oraz instytucje (w ich imieniu upoważnieni przedstawiciele), które zostały osobiście zarejestrowane w dniu i miejscu aukcji przez organizatora aukcji, lub złożyły zlecenie kupna w formie pisemnej, poprzez e-mail lub fax.
 5. W celu rejestracji uczestnictwa osobistego w aukcji należy podać dane osobowe, dane adresowe oraz kontaktowy numer telefonu. Przy rejestracji należy okazać dokument potwierdzający tożsamość rejestrującego się - dowód osobisty, prawo jazdy lub paszport.
 6. W związku z nowelizacją ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2017 r. poz. 2187), osoba, która dokona zakupu (bądź pośredniczy w zakupie, w tym reprezentuje osoby prawne) obiektu za cenę powyżej 10.000 zł jest zobowiązana do podania dodatkowych danych osobowych (PESEL).
 7. W zamówieniach pisemnych prosimy podać: numer pozycji, nazwisko autora, pierwsze słowo tytułu oraz najwyższą oferowaną cenę. W imieniu tych osób i instytucji w licytacji uczestniczy upoważniony przedstawiciel antykwariatu.
 8. W przypadku otrzymania limitów na jednakową kwotę w stosunku do tej samej pozycji, o wyniku licytacji decyduje kolejność zgłoszeń.
 9. Treść zamówień aukcyjnych traktowana jest poufnie.
 10. Przerwy w trakcie aukcji są ustalane przez prowadzącego aukcję. Są one integralną częścią aukcji.
 11. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za realizację zamówień aukcyjnych złożonych w dniu aukcji.
 12. Organizatorzy aukcji zastrzegają sobie prawo wykluczenia z aukcji osób, które nie wywiązują się z przyjętych zobowiązań.
 13. Nabywca może w terminie 10 dni od dnia aukcji odstąpić od umowy kupna w przypadku, gdy opis pozycji zamieszczony w katalogu w sposób znaczący odbiega od stanu faktycznego rzeczy. Sprawy sporne będą rozpatrywane przez Antykwariat Wójtowicz po dostarczeniu odpowiedniego uzasadnienia.
 14. Zakupione pozycje wysyłamy pocztą:
   - dla instytucji płatność przelewem bankowym,
   - dla osób prywatnych za pobraniem pocztowym, jeśli nie ustalono inaczej.
 15. Prosimy o przestrzeganie 7-dniowego terminu płatności od daty otrzymania rachunku za zakupione pozycje. Po tym terminie będą naliczane ustawowe odsetki.
 16. Osoby odbierające pozycje osobiście zobowiązane są wykupić je w ciągu 7 dni od daty aukcji. Po tym terminie będą naliczane ustawowe odsetki.
 17. Biblioteka Narodowa, Biblioteka Jagiellońska oraz Muzea rejestrowane mają prawo pierwokupu po cenach wylicytowanych.
 18. Organizator aukcji nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne licytowanych pozycji.
 19. Zamówienia pocztowe prosimy kierować na adres Antykwariatu Wójtowicz.
 20. Zdjęcia każdej pozycji aukcyjnej zamieszczone na stronie www.antykwariat.wojtowicz.krakow.pl są równorzędnym elementem opisu zamieszczonego w katalogu.
 21. Przystąpienie do aukcji jest równoznaczne z akceptacją ww. warunków aukcyjnych.
 22. Wykorzystywanie opisów bibliograficznych oraz ilustracji zamieszczonych na stronie internetowej www.antykwariat.wojtowicz.krakow.pl jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu zgody Antykwariatu Wójtowicz.
 23. Wyniki aukcji podlegają publikacji na stronie internetowej www.antykwariat.wojtowicz.krakow.pl w terminie trzech dni po dniu aukcji. Wyniki będą udostępnione na ww. stronie przez miesiąc od dnia publikacji.
 24. Wywóz materiałów bibliotecznych za granicę reguluje ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 18 marca 2010 r.  Między innymi wymagane jest zezwolenie Biblioteki Narodowej dla obiektów, których limit cenowy został przekroczony, przykładowe limity to: Książka - 6000.- zł.; Rękopis - 4000.- zł.; Grafika - 16000.- zł.; mapa - 6000.- zł.; fotografia - 6000.- zł.  .
O aukci


FAQ
O prodejci
Antykwariat Wójtowicz
Kontakt
Antykwariat Wójtowicz s.c.
room
ul. Szpitalna 19
31-024 Kraków
phone
-
Zobrazit podobné
keyboard_arrow_up