31

BAUDOUIN DE COURTENAY, JAN, Poparcie Uwag nad zyciem Jana Zamoyskiego z roztrząsnieniem pism, które ...

add Vaše poznámka 

Popis položky

BAUDOUIN DE COURTENAY, JAN, Poparcie Uwag nad zyciem Jana Zamoyskiego z roztrząsnieniem pism, które się z ich powodu ziawiły, Warszawa 1788; [1] k., 127 s., [1] k., blok w stanie bdb., okładka pergaminowa z epoki ze złoceniami grzbietu (nieznaczne ubytki i przetarcia, ślady kornika), format: 8°. Bardzo rzadkie.

Bardzo rzadki druk przypisywany Janowi Baudouin de Courtenay; Estreicher nie podaje. Odnosi się do ważnego pisma Stanisława Staszica Uwagi nad życiem Jana Zamoyskiego (1787), które przedstawiało propozycje ratowania kraju przed upadkiem i zainicjowało wielki ruch umysłowy Sejmu Czteroletniego. W żywiołowej debacie wywołanej tym dziełem wzięły udział największe pióra epoki.

Jan Baudouin de Courtenay (ur. 1735, zm. 2 marca 1822 w Warszawie) – publicysta z czasów Sejmu Czteroletniego. Szczegóły jego życia nieznane. Wydane bezimiennie „Uwagi ogólne nad stanem rolniczym i miejskim” (1789) oraz „Bezstronne uwagi nad mową Jacka Jezierskiego”. Obie rozprawy zalicza się do najznakomitszych występów publicystycznych tego okresu, dość więc, że porównywano je z dziełami Kołłątaja. Zajmował się też gorąco sprawami Teatru Narodowego, dla którego przetłumaczył: Świętoszka, Skąpca i Mieszczanina szlachcicem – komedie Moliera. Był autorem Burmistrza poznańskiego. Sławę zyskał jako radykalny publicysta i przedstawiciel bogatego mieszczaństwa. [PSB]

Aukce
XXIX Aukcja Antykwariatu Wu-eL
gavel
Datum
17 Červen 2021
date_range
Vyvolávací cena
269 EUR
Prodejní cena
567 EUR
Navýšení
211%
Zobrazení: 89 | Oblíbené: 4
Aukce

Antykwariat Wu-eL

XXIX Aukcja Antykwariatu Wu-eL
Datum
17 Červen 2021
Průběh licitace

Licitovat se budou všechny položky

Aukční poplatek
10.00%
OneBid nevybírá žádné doplatky za licitaci.
Příhozy
  1
  > 5
  50
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  2 000
  > 100
  5 000
  > 200
  10 000
  > 500
  50 000
  > 1 000
 
Podmínky používání
 1. Ceny podane w katalogu są cenami wywoławczymi. Do cen wylicytowanych dolicza się 10%, a w przypadku sprzedaży poaukcyjnej 25%.
 2. Udział w aukcji można wziąć w następujący sposób:
  1. a. drogą pocztową, wysyłając stosowne zamówienie,
  2. b. drogą mailową,
  3. c. licytując online za pośrednictwem platformy aukcyjnej OneBid
 3. W wypadku zgłoszenia tego samego limitu cenowego, wygrywa oferta, która napłynęła pierwsza.
 4. Wysokość limitów oraz dane osób i instytucji biorących udział w aukcji drogą korespondencyjną są informacjami poufnymi. 
 5. Prawo pierwokupu ma Biblioteka Narodowa oraz Biblioteka Jagiellońska po cenach wylicytowanych powiększonych o opłatę organizacyjną wymienioną wyżej. 
 6. Nabywca może odstąpić od umowy kupna w terminie dwóch tygodni od zakończenia aukcji tylko w przypadku, gdy opis obiektu w sposób ewidentny odbiega od stanu faktycznego.
 7. Zatwierdzenie przez licytującego ostatecznej, wylicytowanej ceny stanowi zawarcie umowy kupna-sprzedaży. Prawo własności przechodzi na kupującego w momencie dokonania wpłaty całości wylicytowanej kwoty.
 8. Nabywca zobowiązany jest wykupić wylicytowane obiekty w ciągu 7 dni od zakończenia aukcji. Niewykupienie obiektu nie zwalnia nabywcy od pokrycia kosztów wynikłych z faktu wylicytowania obiektu, łącznie z roszczeniami dotychczasowego właściciela. 
 9. Zakupione obiekty wysyłane są przesyłkami kurierskimi, po doliczeniu opłat związanych z wysyłką. Dla instytucji następuje to bez obowiązku przedpłaty, dla osób fizycznych po przedpłacie lub za zaliczeniem pocztowym.
 10. Opisy oraz zdjęcia obiektów są objęte ochroną przewidzianą przez przepisy prawa autorskiego. Korzystanie z nich może odbywać się wyłącznie za zgodą Antykwariatu Wu-eL.
 11. Prowadzący licytację ma prawo do wycofania obiektu z aukcji przed rozpoczęciem licytacji bez podania przyczyny.
 12. Osoby przekazujące swoje dane w celu wzięcia udziału w aukcji wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z obowiązującym stanem prawnym. Licytujący ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do dokonywania w nich poprawek zgodnie z obowiązującym stanem prawnym. Administratorem danych osobowych jest: ANTYKWARIAT WU-EL DR WOJCIECH LIZAK, NIP: 8511807452, ul. św. Wojciecha 1, 70-410 Szczecin.
 13. Postąpienia w licytacji wynoszą:
  1. do 50 zł – o 5 zł,
  2. od 50 zł – o 10 zł,
  3. od 200 zł – o 20 zł,
  4. od 500 zł – o 50 zł,
  5. od 2000 zł – o 100 zł,
  6. od 5000 zł – o 200 zł,
  7. od 10 000 – o 500 zł,
  8. od 50 000 – o 1000 zł.
O aukci


FAQ
O prodejci
Antykwariat Wu-eL
Kontakt
Antykwariat Wu-eL
room
ul. św. Wojciecha 1
70-410 Szczecin
phone
+48517727267
keyboard_arrow_up
add