Rozšířené vyhledávání Rozšířené vyhledávání
Barvy
Štítky BETA info
Tagy

Současné malířství - Internetové aukce Licitace online

Aukce současného umění představují příležitost seznámit se s díly umělců, kteří na plátno přenesli své vlastní vidění okolního světa. Sledujte trend, který udávají mladí a nadaní umělci i zkušení a známí mistři štětce. Dnešní malířství je používání mnoha technik, ale i korespondence s kánony, které stanovili průkopníci abstrakce, minimalismu nebo pop artu.

Zkuste se seznámit s nadcházejícími aukcemi. Zaregistrujte se na našich webových stránkách a účastněte se našich akcí bez ohledu na to, kde se zrovna nacházíte. A můžete nakupovat díla za atraktivní ceny.

Současné malířství je naprostým odklonem od umění z doby před druhou světovou válkou, protože je jeho přímým opakem. Současné malířství provádí důkladnou analýzu okolního světa a nezkresluje realitu, snaží se také co nejpříměji sdělovat aktuální informace. První zárodky současného malířství se na domácím trhu objevily již na začátku dvacátého století, tento trend však nabral na síle až ve 30. letech.

Třídit:
Zobrazit:
Cenové rozmezí: 1 - refresh
Čekejte...
Další kategorie
keyboard_arrow_right

​Vlastnosti současného malířství

Základním rysem současných obrazů je jejich smysl. Díla z doby před vypuknutím druhé světové války vznikala s důrazem na příjemce, zatímco současná díla jsou osobní vizí každého umělce a jsou pro něj formou vnitřní očisty. Odvážné linie, neobvyklá spojení rozličných barev nebo použití neobvyklých surovin a předmětů při tvorbě děl způsobily, že obrazy současného malířství se staly průkopnické, neobvyklé a odvážné. Mnoho děl se přímo nebo nepřímo odkazuje na aktuální světové události a zabývá se těmi nejobtížnějšími tématy souvisejícími se současnou situací a umělci k tomuto účelu používají řadu moderních technik.

Současné malířství – obrazy a krajiny

Mezi mnoha proudy současného malířství stojí za zmínku mimo jiné spacialismus, který měl i přes velmi krátké období rozkvětu velký vliv na tvorbu dalších umělců. Jeho hlavním leitmotivem byl efekt trojrozměrnosti plátna, který měl vyvolat dojem přímého pohledu do jiného světa, uzavřeného za malým naříznutím plátna. Abstraktní expresionismus, jehož představitelem byl mj. Jackson Pollock, se zaměřil na promyšlené, ale zdánlivě zcela abstraktní formy a tvary, což vyvolávalo dojem nesoudržnosti. Ve skutečnosti však způsob jejich provádění náhodný nebyl. Neméně zajímavým trendem byl neodadaismus, který stál v opozici k abstraktnímu expresionismu. Umělci patřící k tomuto proudu si libovali v používání absurdit a grotesknosti a ve svých dílech využívali každodenní předměty.

Určitě většina příjemců umění považuje za nejdůležitější trend moderního malířství pop art. Noviny, štítky, samolepky a lahve nebo plechovky představovaly základ uměleckých děl tohoto proudu a jednoduché tvary a formy zcela změnily tón moderního umění. Když už je řeč o současném malířství, nelze opomenout ani minimalismus, který spočíval ve sdělování obsahu pomocí co nejmenšího počtu prostředků. Opakem tohoto trendu je hyperrealismus, známý také jako fotorealismus, který spočíval v precizní reprodukci ti těch nejmenších detailů. Podstatné je, že malíř do obrazů nepropašovával svou osobnost – díla měla být co nejblíže vybranému fragmentu reality nebo portrétované postavy.

Současní světoví malíři

Obrazy současných malířů jsou na trhu ceněny zejména sběrateli, ale i galeriemi či muzei a základní vliv na to mají osobnosti umělců, kteří stojí za jejich provedením. Z nich stojí za to zmínit mj. Marka Rothka, jehož díla jsou nejčastěji kombinací několika plynule přecházejících barev a úsporná forma je natolik výmluvná, že diváka dokáže přimět k reflexi. Při popisu moderního umění nelze nezmínit také Roye Lichtensteina a Andyho Warhola, kteří byli nejslavnějšími představiteli pop artu a měli přímý vliv na masovou kulturu.

Aukce současného malířství

Na našem aukčním portálu OneBid si můžete zakoupit současné obrazy těch nejvýznamnějších polských umělců nabízené těmi největšími aukčními domy, galeriemi a také obrazy ze soukromých sbírek. Všechna umělecká díla na aukcích na našich webových stránkách, jsou originální a mají certifikáty potvrzující jejich pravost. Krajinky a obrazy současných malířů se těší velkému uznání mezi milovníky umění, což svědčí o jejich hodnotě.

keyboard_arrow_up